V B. Štiavnici šetrnne opravujeme krov

Fotodokumentácia: https://www..com//set/?=a.10151148823654914.466938.91679154913&type=1

_