Zodvihneme aj klenbu – keď treba…

Aktualizovali sme referencie v rámci pamiatky: Remeselnícka…

Nová web-stránka – 10 rokov oficiálnej činnosti

K 10 výročiu od znovuobnovenia činnosti spúšťame aj novú…

Rekoštrukcia pôvodného vzhľadu Katarínky

Rekoštrukcia pôvodného vzhľadu Katarínky - františkánskeho…

PF 2013

Pekný nový rok 2013 // https://www.obnova.eu/pf