Rekoštrukcia pôvodného vzhľadu Katarínky

Rekoštrukcia pôvodného vzhľadu Katarínky – františkánskeho kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticach cca v roku 1730. Dnes sú ruiny zachraňované mladými dobrovoľníkmi od roku 1995. Viac o dobrovoľníckom projekte záchrany tohoto kláštora:http://www.katarinka.sk

Autor rekonštrukcie: Ján Jaduen Prachár http://jaduart.webnode.sk (realizované ako študentská bakalárska práca v r. 2012)

Na projekte záchrany kláštora Sv. Kataríny spolupracujeme s Katarínka už viac rokov. Viac info tu: https://www.obnova.eu/tag/katarinka a tu: https://www.obnova.eu/portfolio/klastor-klastor-sv-katariny-nahac/

_