Čistenie MikroPieskovačkou (video)

Na čistenie historických povrchov používame Mikro-Pieskovačku. Práce…

Historické povrchy čistíme MikroPieskovačkou

Na čistenie historických povrchov aj so zachovaním patiny…

Certifikácia na základe noriem

Obnova s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva…