Certifikácia na základe noriem

s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality a je auditovaná certifikačnou spoločnosťou SGS na základe noriem: 9001, ISO 14001 a BS OHSAS 18001.

Certifikát environmentálneho manažérstva 14001, certifikát systému manažérstva kvality a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 180001:2007.

_