Certifikácia na základe noriem

má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality a je auditovaná certifikačnou spoločnosťou SGS na základe noriem: , 14001 a .

Certifikát environmentálneho manažérstva , certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 180001:.

_