Certifikácia na základe noriem

Obnova s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality a je auditovaná certifikačnou spoločnosťou SGS na základe noriem: ISO 9001, ISO 14001 a BS OHSAS 18001.

Certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001, certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 180001:2007.

_