logo_OBNOVA_2021_orange_long

Posledné správy - júl 2023

Ťažký údel Mikovíniho domu

Ťažký údel Mikovíniho domu
Tak ako v iných lokalitách v našej krajine počas socialistickej etapy, väčšina honosných historických objektov bola v správe štátu. To však nebol prípad MIKOVÍNIHO DOMU na banskoštiavnickom Trotuári, objekt zostal v súkromnom vlastníctve. Aj vďaka tomu sa mu vyhol osud tzv. „komplexnej obnovy“, ktorá mnohým historickým budovám uštedrila tvrdé a často nezvratné zásahy do podstaty ich pamiatkových hodnôt. Práve preto …

Hrad Zniev zdolaný

Hrad Zniev zdolaný
Dnes sme zdolali druhy najvyššie položený slovensky hrad - Zniev. Už v tomto roku začnú prvé prace na dolnom hrade.

V našom stolárskom ateliéri

V našom stolárskom ateliéri
Občas v našom stolárskom ateliéri realizujeme pátranie po pôvodnom členení našich výrobkov. Kde však končia fakty z prieskumu podkladov nastupuje skúsenosť s dobovou tektonikou a proporciami. Tuto návrhovú cast zas vystrieda poctivé remeslo celoživotných stolárov. Iba tak vzniknú dobre dvere do pamiatky.

Berggericht - kontrolný deň

Berggericht - kontrolný deň
Dnes prebehol ďalší kontrolný deň na požiarom poškodenom objekte Berggericht. Zúčastnení sa oboznámili so stavom a postupom prác na stavbe. Stavba je prekrytá fóliami, je zabezpečená voči prenikaniu dažďovej vody do stavebných konštrukcií. Odovzdaných do zberných surovín bolo zatiaľ cca 6 ton krytiny. Kvôli urýchleniu vysúšania objektu je potrebné odstrániť podlahy a zásypy klenieb, t. j. vyvoziť obrovské množstvo materiálu, …

Štiavnický Berggericht bez strechy

Štiavnický Berggericht bez strechy
Včerajší netradičný pohlaď na vrchnú cast Trojičného stĺpa v Banskej Štiavnici.

Zelené ukrižovanie na Námestí Sv. Trojice

Zelené ukrižovanie na Námestí Sv. Trojice
Kríž, ktorý sme komunitné obnovili a osadili na povodne miesto začiatkom apríla sa zapojil do zelene okolia.

Zelená strecha na Červenom kláštore :)

Zelená strecha na Červenom kláštore :)
Malý fotoreport z minulotýždňového kláštora v Červenom kláštore. Pekný detail tehlovej dlažby s jednoduchým ornamentom z druhej polovice 20. storočia. Zelena strecha - vážna bio patina podhorského prostredia.

Majitelia Mikovíniho domu v Štiavnici

Majitelia Mikovíniho domu v Štiavnici
🔸MIKOVÍNIHO DOM má všetky esencie historického banskoštiavnického meštianskeho domu. Osobitú atmosféru interiéru spoluvytvárajú nezvyčajné kontrasty svetla a tieňa, či rafinovaná montáž architektonických prvkov z rôznych časových období. Chodby a schodiská sú ponorené v šere, hlavné priestory zas ohurujú mierkou a eleganciou, konštrukciami a detailami.🔸Kapitoly z vývoja domu už čiastočne rozkľúčoval architektonicko-historický výskum. Dom má nepochybne má stredoveké jadro, ktoré sa …

Historický objekt pre Národné lesnícke centrum

Historický objekt pre Národné lesnícke centrum
Ešte nedávno sme ani netušili, že v Banskej Štiavnici na svojich projektoch pracuje činorodý tím vedcov – lesníkov (Národné lesnícke centrum). Počas ostatných dvoch stavebných sezón sme mali príležitosť sa s nimi zoznámiť. 🟢 Budove, v ktorej vedecké centrum sídli, sme pripravili návrh a zrealizovali jej obnovu. Historický objekt síce nie je pamiatkovo chránený, ale je situovaný v atraktívnej polohe …

Mikovíni a jeho dom

Mikovíni a jeho dom
✳️ Hoci bol SAMUEL MIKOVÍNI (1689 – 1750) reprezentantom barokovej epochy, vďaka svojej všestrannosti a húževnatosti bol „renesančnou“ osobnosťou. Nepochybne bol polyhistor: banský inžinier, projektant a staviteľ tajchov, kartograf, pedagóg, architekt, astronóm, matematik, medirytec. ✳️ Mikovíni okrem iného spolupracoval s Matejom Belom pri tvorbe a vydaní rozsiahleho vlastivedného a historicko-geografického diela známeho ako Notície. Mikovíni pre tento projekt vytvoril obrazové …

Aký je rozsah poškodení po požiari v Štiavnici?

Aký je rozsah poškodení po požiari v Štiavnici?
Dnes sme posudzovali rozsah poškodenia a zachovania korunných rims na ZUS V B. Štiavnici, ktorá bola zasiahnutá požiarom.

Momentka z z Baziliky Minor v Hronskom Beňadiku

Momentka z z Baziliky Minor v Hronskom Beňadiku
Víkendový priehľad z Baziliky Minor v Hronskom Beňadiku.

Ako ďalej s obnovou v B.Štiavnici

Ako ďalej s obnovou v B.Štiavnici
Vo štvrtok 27. apríla 2023 budú na seminári v Banskej Štiavnici diskutovať odborníci zo Slovenska i zahraničia o možnostiach obnovy krovov a striech historických objektov, ktoré 18. marca 2023 práve v tomto meste zasiahol ničivý požiar. Podujatie organizuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici. K semináru sa môžu záujemcovia pripojiť aj online a …

Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel mesiac po požiari

Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel mesiac po požiari
Dnes je mesiac od posledného veľkého požiaru v Banskej Štiavnici. Dnes je Svetový deň kultúrneho dedičstva Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel, oslavuje sa od r. 1984. Dnes sa začína Mesiac kultúrneho dedičstva. Končí sa 18.5., kedy sa oslavuje Medzinárodný deň múzeí. ... Foto: Michal Hrčka - Pohľad na dnes už zhorený krov ZUŠ v Štiavnici počas obnovy v minulom …

Nahliadnite z OKIEN a do OKIEN Piargskej brány

Nahliadnite z OKIEN a do OKIEN Piargskej brány
Nahliadnite z OKIEN a do OKIEN Piargskej brány. Výhľady so scenériami ikonických pamiatok aj pôsobivej krajiny. A ako bonus, jeden pohľad do obnoveného interiéru brány. Foto: Lukáš Rohárik

"Ukrižovanie" na Námestí Sv. Trojice osadené

"Ukrižovanie" na Námestí Sv. Trojice osadené
Ešte pred sviatkami Veľkej noci sme stihli obnoviť drobnú sakrálnu pamiatku v záhrade severného cípu konca Námestia Sv. Trojice, na križovatke ulíc Daniela Licharda a Pod Červenou studňou. Budovanie podobných pamiatok má v našom kultúrnom prostredí dlhú tradíciu, ešte zo stredoveku. Okrem krížnych ciest v krajine a popri hradských cestách, sa od 17. storočia drobné prvky sakrálnych pamiatok postupne dostávali …

Hrad Uhrovec na veľtrhu Památky (CZ)

Hrad Uhrovec na veľtrhu Památky (CZ)
Keď budete na veľtrhu Pamatky, ktorý sme mimochodom pomáhali zakladať 🙂, navštívte aj prednášku Václava Girsu aj o nasej realizácii na Hrad Uhrovec.

Obnova barokovej plastickej výzdoby fasády

Obnova barokovej plastickej výzdoby fasády
Obnova barokovej plastickej výzdoby fasády a ikonických atikových štítov Piargskej brány prebiehala pod dohľadom skúsených reštaurátorov. Suverénne spojenia mäkkých oblúkov a volút s ostrými hranami priamkových línií pilastrov a ríms. Kontrast štruktúrovaných a hladkých povrchov. Súhra svetla a tieňa. Elegantné striedanie svetlosivých a bielych vápenných povrchov, ktoré podporuje kompozíciu výzdoby fasády. Tvaroslovie, ktoré opäť sprítomňuje harmonický architektonický jazyk antiky. Detaily …

Reportáž po požiari v Štiavnici

Reportáž po požiari v Štiavnici
Ako sme avizovali v rámci nášho partnerského projektu Oživené pamiatky sme s Shape Production pripravili takúto reportáž. Ambíciou je pripraviť k tomuto nešťastiu "časozberný" dokument

Postup na dočasnom zastrešení ZUŠ Banská Štiavnica

Postup na dočasnom zastrešení ZUŠ Banská Štiavnica
Jozef Boban takto zachytil nás postup z minulého týždňa na dočasnom zastrešení ZUŠ Banská Štiavnica

Ako ďalej s Medeným hámrom v Bystrici?

Ako ďalej s Medeným hámrom v Bystrici?
Odbehli sme od požiaru v Banskej Štiavnici na plánovane odborne forum k susedom do Banskej Bystrice. Dnes diskutujeme ako ďalej s povodne až stredovekým Medeným hámrom.

Aký je rozsah poškodení po požiari v Štiavnici? -- Duplikat

Aký je rozsah poškodení po požiari v Štiavnici? -- Duplikat
Včera sme sa snažili poskytnúť aktuálne informácie k situácii po požiari v B. Štiavnici. Na výnimočnom mieste nad Štiavnicou sme sa stretli s p. primátorkou Nadeždou Babiakovou, Martinom Macharíkom, Tomášom Lazarom a Marekom Pavlíkom v jednej TV relácii Regína RTVS. Dúfame, že politici a zástupcovia vládnych inštitúcií nezabudnú na svoje záväzky, ktoré zložili prvý deň po požiari. Dnes sme pokračovali …

Expertná skupina po požiari Štiavnice posúdila stav objektov

Expertná skupina po požiari Štiavnice posúdila stav objektov
Včera sme po improvizovanom zasadnutí krízového štábu na pracovisku Fakulty architektúry (na Trojičnom námestí hrozil výbuch plynu) zrealizovali obhliadku stavu poškodených historických objektov. Súčasťou expertnej skupiny boli zástupcovia Ministerstva kultúry, Mesta Banská Štiavnica, Pamiatkového úradu, vlastníci, statici a technológovia. Začína sa kreovať plán na zastrešenie objektov. Viac postupne dnes.

Momentka z dohášania

Momentka z dohášania
Momentka z dohášania požiaru v Banskej Štiavnici pred Bankou Lásky kde požiar vznikol.

Hasiči sa balia, prichádza statik

Hasiči sa balia, prichádza statik
Stav budov na trojičnom námestí po včerajšom požiari. Hasiči sa balia, prichádza statik.

Spolupatričnosť počas požiaru v Štiavnici

Spolupatričnosť počas požiaru v Štiavnici
Odkaz nášho kolegu Michal Hrčku na sociálnych siatiach: Dnes sa zamestnanci inštitúcii Štiavničania a turisti zomkli za záchranu toho co sa pred požiarom zachrániť dalo. Vysťahovali sme cast galérie (celu obrazáreň a vzácne plastiky) a presťahovali cast Banského archívu. Takúto spolupatričnosť som už dlho nezažil. Profesionalita zamestnancov pod tlakom bola tiež ukážková. Ďakujem.

Piargska brána súťaží v KPR Fénix

Piargska brána súťaží v KPR Fénix
Hoci je objekt banskoštiavnickej PIARGSKEJ BRÁNY objemom komorný, proces obnovy ani zďaleka nebol rýchly. Rozsah a charakter zavlhnutia VYŽADOVAL PRECÍZNU IDENTIFIKÁCIU ZDROJOV ZAVĹHANIA, návrh a realizáciu systémovej sanácie vlhkosti. Proces „ozdravenia“ brány vyžadoval čas, trpezlivosť a premyslenú postupnosť obnovy. Nemilosrdne sme zlikvidovali starú zabudnutú žumpu (situovaná v blízkosti západnej bašty). Tá bola zásobárňou agresívnych zasolených vôd, ktoré sa celé roky …

Kaplnka Sv. Anny v Radnici v Štiavnici - fotoreportáž

Kaplnka Sv. Anny v Radnici v Štiavnici - fotoreportáž
Fotoreportáž z jednej z našich posledných realizácii ktorá bola nominovaná na Pamiatku roka. Viac v referenciách. REKONŠTRUKCIA KAPLNKY SV. ANNY Na prízemí historickej radnice nájdete zrekonštruovaný priestor. Ide o kaplnku sv. Anny, ktorá v nedávnej minulosti slúžila ako kancelársky priestor alebo sklad, stále sa však k tomuto priestoru pristupovalo s rešpektom a úctou. Cieľom obnovy a reštaurovania, ktorá prebehla v …

Tri nominácie našich realizácií na Pamiatku roka

Tri nominácie našich realizácií na Pamiatku roka
Jar už klope na dvere a pred nami sú nové intenzívne výzvy ďalších projektov realizácií obnovy nášho kultúrneho dedičstva. Jarnú únavu si jednoducho nemôžeme dovoliť! Motivuje nás aj fakt, že až TRI obnovy objektov, ktoré sme minulý rok ukončili, sú nominované na cenu FÉNIX – Kultúrna pamiatka roka. A všetky sú v BANSKEJ ŠTIAVNICI! Práve včera (utorok 14.3.2023) odborná komisia …

Ľanové farby na kove

Ľanové farby na kove
Kamarát Lukáš z Ručne vyrábané zápisníky natieral našimi Ľanové farby] svoje okna pred desiatimi rokmi. Pri tej príležitosti natrel tou istou farbou aj držiak pre kvetináč. Lanovými farbami môžete natierať nielen drevo, sklo, kovy... ale veľmi dobre držia aj na plastoch . Jediný povrch na ktorý vám určite nechytia je vosk a silikón.

Oživené pamiatky - tradičné remeselné postupy - Stavba kachľovej pece

Oživené pamiatky - tradičné remeselné postupy - Stavba kachľovej pece
Film zo serie: Oživené pamiatky: Sálavé teplo z kachľovej pece je nenapodobiteľné. Priestoru dáva jedinečnú atmosféru. Samotná pec je častokrát dominantou interiéru a stáva sa neodmysliteľnou súčasťou domácností, ktorých majitelia preferujú vykurovanie drevom. Prostredníctvom filmu máme jedinečnú možnosť pozrieť sa na prácu majstra peciara, ktorý vo vstupnom priestore baníckeho domu v Banskej Štiavnici, vytvorí jedno malé umelecké dielo v podobe kachľovej pece. Okrem …
facebook twitter instagram youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet