Mikovíni a jeho dom

✳️ Hoci bol SAMUEL MIKOVÍNI (1689 – 1750) reprezentantom barokovej epochy, vďaka svojej všestrannosti a húževnatosti bol „renesančnou“ osobnosťou. Nepochybne bol polyhistor: banský inžinier, projektant a staviteľ tajchov, kartograf, pedagóg, architekt, astronóm, matematik, medirytec.

✳️ Mikovíni okrem iného spolupracoval s Matejom Belom pri tvorbe a vydaní rozsiahleho vlastivedného a historicko-geografického diela známeho ako Notície. Mikovíni pre tento projekt vytvoril obrazové prílohy: mapy uhorských stolíc (neskôr žúp) a pohľady na niektoré mestá.

✳️ Svoje schopnosti a vynaliezavosť mal Mikovíni príležitosť uplatniť aj počas svojho pôsobenia v banskoštiavnickom regióne. Cisár Karol VI. ho v roku 1735 vymenoval na CISÁRSKO-KRÁĽOVSKÉHO INŽINIERA dolnorakúskych banských miest so sídlom v BANSKEJ ŠTIAVNICI. Spolu s Matejom Kornelom Hellom a Jozefom Karolom Hellom boli tvorcami obdivuhodného systému vodných nádrží – tajchov, ktoré tvorili energetickú základňu banskej ťažby. Žasneme nad jeho produktivitou. Vytvoril sériu banských máp, zriadil a ako profesor vyučoval na odbornej banskej škole (Berg Schola – predchodkyňa Banskej akadémie). Škola od roku 1735 sídlila v epicentre vtedajšej banskej ťažby: v dnešných Štiavnických Baniach. Premyslený študijný program umožňoval študentom vyvážene prepájať teóriu s praxou priamo v banských prevádzkach.

✳️ Viete, že Mikovíni vlastnil meštiansky dom v centre Štiavnice na tzv. „hornom Trotuári“? Žiaľ neužil si ho dlho, len osem rokov. Zomrel predčasne, nečakane. Mal iba 61 rokov. V tom čase bol angažovaný na projekte regulácie rieky Váh, ktorý sa tak rozvodnil, že jeho vody dosiahli až k mestským hradbám Trenčína. Smrť ho zastihla (po krátkej chorobe) na ceste z Trenčína do Banskej Štiavnice. Historikom sa doposiaľ nepodarilo presne dokladovať miesto skonu a jeho hrobu.

✳️ Aktuálne je pred našim tímom ambiciózna výzva. Pripravujeme OBNOVU MIKOVÍNIHO DOMU. Proces prípravy a realizácie projektu Vám postupne priblížime.

_