Kaplnka Sv. Anny v Radnici v Štiavnici – fotoreportáž

Fotoreportáž z jednej z našich posledných realizácii ktorá bola nominovaná na Pamiatku roka. Viac v referenciách.

REKONŠTRUKCIA KAPLNKY SV. ANNY

Na prízemí historickej radnice nájdete zrekonštruovaný priestor. Ide o kaplnku sv. Anny, ktorá v nedávnej minulosti slúžila ako kancelársky priestor alebo sklad, stále sa však k tomuto priestoru pristupovalo s rešpektom a úctou.

Cieľom obnovy a reštaurovania, ktorá prebehla v mesiacoch máj – december 2022, bolo citlivé spojenie prinavrátenia pôvodného vzhľadu kaplnky s rešpektovaním aktuálnej potreby využitia priestoru.

Zaujímavou súčasťou obnovy kaplnky bolo navýšenie podlahy do úrovne vstupných dverí a súčasne vytvorenie presklenej časti podlahy, cez ktoré je viditeľná pôvodná podlaha s podsvietením.

Vzácnosťou je aj konsekračný kríž, ktorý bol objavený a zreštaurovaný. Často býva najstaršou maliarskou výzdobou stredovekých kostolíkov.

Kaplnka je komunikačne prepojená so zasadacou miestnosťou sklenými dverami.

Kaplnka bude využívaná ako reprezentačný priestor mestského úradu.

foto: Ján Petrík

Mesto Banská Štiavnica
_