Historický objekt pre Národné lesnícke centrum

Ešte nedávno sme ani netušili, že v Banskej Štiavnici na svojich projektoch pracuje činorodý tím vedcov – lesníkov (Národné lesnícke centrum). Počas ostatných dvoch stavebných sezón sme mali príležitosť sa s nimi zoznámiť.

🟢 Budove, v ktorej vedecké centrum sídli, sme pripravili návrh a zrealizovali jej obnovu. Historický objekt síce nie je pamiatkovo chránený, ale je situovaný v atraktívnej polohe v blízkosti kalvárie uprostred pôsobivej záhrady. Kompletnou prestavbou prešla strecha, zobytnené podkrovie umožnilo rozšíriť prevádzkové dispozície pracoviska.

🟢 Pri návrhu a realizácii detailov krovu (dekoratívne ukončenia krokiev) a dopĺňaných drevených konštrukcií, sme sa inšpirovali tradičným tvaroslovím historizujúcej architektúry. A ako inak: obnova bola výbornou príležitosťou ozdraviť objekt od nevhodných zásahov a materiálových riešení, ktorými si prešiel v predchádzajúcich etapách.

🟢 Obzvlášť nás teší, že sa podarilo premyslenými úpravami štukovej výzdoby a jej farebnosťou zharmonizovať výraz fasády. Veríme, že elegantné pracovné prostredie bude inšpiratívne a motivujúce pre odborníkov, ktorí v ňom pracujú.

Publikujeme fotoreportáž z procesu obnovy centra.

Autormi návrhu sú Ing. arch. Andrea Zorvanová a Ing. arch. Peter Nižňanský.

_