Expertná skupina po požiari Štiavnice posúdila stav objektov

Včera sme po improvizovanom zasadnutí krízového štábu na pracovisku Fakulty architektúry (na Trojičnom námestí hrozil výbuch plynu) zrealizovali obhliadku stavu poškodených historických objektov. Súčasťou expertnej skupiny boli zástupcovia Ministerstva kultúry, Mesta Banská Štiavnica, Pamiatkového úradu, vlastníci, statici a technológovia. Začína sa kreovať plán na zastrešenie objektov. Viac postupne dnes.

_