„Ukrižovanie“ na Námestí Sv. Trojice osadené

🔸Ešte pred sviatkami Veľkej noci sme stihli obnoviť drobnú sakrálnu pamiatku v záhrade severného cípu konca Námestia Sv. Trojice, na križovatke ulíc Daniela Licharda a Pod Červenou studňou.

🔸Budovanie podobných pamiatok má v našom kultúrnom prostredí dlhú tradíciu, ešte zo stredoveku. Okrem krížnych ciest v krajine a popri hradských cestách, sa od 17. storočia drobné prvky sakrálnych pamiatok postupne dostávali aj na exponované miesta verejných priestorov zastavaných území miest a dedín.

🔸V kľukatých uličkách baníckeho osídlenia BANSKEJ ŠTIAVNICE sa zachovalo viacero drevených krížov a kaplniek z 19. a začiatku 20. storočia. Kríže boli skromnými prejavmi ľudovej zbožnosti baníkov, orientačné body (križovatky ciest), miesta rozjímania, modlitby (osobnej i komunitnej), prejavy vďaky za sprostredkovanú milosť, uzdravenie, záchranu života, pripomienkou šťastných, alebo tragických udalostí.

🔸Aby bola obnova kríža dôsledná a komplexná, drevený kríž s plechovým korpusom Ukrižovaného sme demontovali a obnovili našom ateliéri. Napokon kríž je hneď v susedstve našej budovy. Najviac poškodená (odhnitá) bola spodná časť drevenej stojky, ktorú sme doplnili protézou. Ostatné drevené časti sme po očistení opakovane natreli ľanovým náterom. Medzitým ako sa konsolidovala drevená časť kríža, naši reštaurátori obnovili poškodený, skorodovaný plechový podklad a MAĽBU KORPUSU Ukrižovaného Krista olejovými farbami.

🔸Našim cieľom bolo zachovať a obnoviť kríž v pôvodnom výtvarnom výraze, len s nevyhnutnými doplnkami a úpravami, ktoré objekt zastabilizovali, zakonzervovali. Máme radosť, že obnovený kríž bude obohatením verejného priestoru na ďalšie desiatky rokov.

🔸Nech sa páči, pozrite si reportáž z obnovy v spätnom chode…

_