Exkurzia pre študentov architektúry

Na objekte “starej pošty” v Banskej Štiavnici sme realizovali pre študentov architektúry, detašovaného pracoviska FA exkurziu s krátkym výkladom.

foto: Martin Varga

_