Exkurzia pre študentov architektúry

Na objekte „starej pošty“ v Banskej Štiavnici sme realizovali pre študentov architektúry, detašovaného pracoviska FA STU exkurziu s krátkym výkladom.

foto: Martin Varga

_