Exkurzia pre študentov architektúry

Na objekte “starej pošty” v Banskej Štiavnici  realizovali pre študentov architektúry, detašovaného pracoviska FA exkurziu s krátkym výkladom.

foto:

_