Entries by Ivetka Chovanova

Historická výbava vitrážistu

Od stredoveku sa vybavenie umelecko – remeselnej dielne vitrážistu veľmi nezmenilo. Charakter tradičného remesla to nevyžadoval. Škála nástrojov je po stáročia rovnaká. Tonda – lektor kurzu obnovy vitráží, ktorý realizovala naša spoločnosť https://www.obnova.eu/ najviac používa nástroje, ktoré zdedil po svojom dedovi.

_

Sklenené variácie

Lekcie kurzu obnovy vitráží nemohli začať inak ako tematikou skla. Lektor Tonda zo svojej zbierky priniesol fajnové kúsky. Účastníci kurzu mohli analyzovať cenné historické sklo, ale aj pestrofarebné vzorkovníky farebných, dekoratívne štruktúrovaných, pieskovaných, leptaných skiel. Videli sme ukážky skla nielen z excelentných českých sklární, ale aj vzorky originálnych skiel z Nemecka, Talianska, Maroka. Tonda nás […]

_

Renesančný fachman

Jost Amman /1539 – 1591/ bol typický renesančný multitalentovaný tvorca. Grafik, kresliar, ilustrátor, rytec, maliar, prekladateľ, editor a vydavateľ kníh. Pochádzal z nizozemskej šľachtickej rodiny z Brugg. Absolvoval klasické štúdium jazykov a logiky na kolégiu v Zűrichu, prekladal knihy z latinčiny do nemčiny. Jost však svoje naplnenie napokon našiel v umení, umeleckom remesle a v knihárskej brandži.

_

Farebná sklenená knižnica

Pred uvedením Kurzu  obnovy a údržby vitráží si náš tím /obnova.eu/ zhromaždil celkom slušnú kolekciu kníh o historických oknách, vitrážach. Svojimi knižnými pokladmi  –  katalógmi, úlovkami z antikvariátov sadu doplnil náš hlavný lektor, Majster vitrážista  Antonín Petr Novotný z Tábora. K papierovým knihám Antoním – alias Tonda pridal aj svoje sklené knižnice, parádne vzorkovníky farebných […]

_

Ocenenie kvalitnej obnovy

Prestížne ocenenie poputuje na Oravský hrad. Časopis Pamiatky a múzeá udelil svoju výročnú cenu za rok 2019 v kategórii reštaurovanie  Oblastnému reštaurátorskému ateliéru Levoča, Krajskému pamiatkovému úradu Žilina a Oravskému múzeu P. O. Hviezdoslava za reštaurovanie Thurzovho paláca na Oravskom hrade. Teší nás, že sa naša Obnova na výsledku spolupodieľala.

_

Funkčná tripartita

Ak sa v ťažisku tímu, ktorý je sformovaný z „osvieteného“ majiteľa, kreatívneho projektanta a skúseného dodávateľa, ocitne historický dom, proces obnovy má výborné predpoklady dosiahnuť zaujímavý funkčný výsledok.

_

Exponovaný strešný štít

Koncept výmeny konštrukcie krovu a krytiny Baumgartnerovho domu v Banskej Štiavnici uplatňuje tradičné prvky tvaroslovia, ktoré sú pre historické prostredie úplne prirodzené.

_

Ateliérové zátišie

Aj takúto futuristickú atmosféru môže mať zákulisie obnovy Piargskej brány. V ateliéri spoločnosti www.obnova.eu naši kolegovia so zaujatím pokračujú na zhotovení tvarových kópií zaujímavých  dekorácií, ktoré boli súčasťou architektonickej koncepcie výrazu strešnej atiky objektu. Originálne prvky sa nepodarilo zachovať. Tvorbe kópií predchádzala podrobná analýza historickej dokumentácie, porovnávanie analógií, konzultácie s odborníkmi a architektom obnovy. Krok po kroku pripravujeme […]

_

Ako rastie kamenná píniová šiška

Dekoratívne šišky a gule na atike Piargskej brány boli osadené na sokloch, ktoré mali elegantné tvarovaný driek. Pôvodné kamenné prvky zdegradovali nielen zvetrávaním, ale k ich havarijnému stavu prispela neodborná obnova realizovaná v 70. rokoch 20. storočia. Miera poškodenia architektonických prvkov bola tak závažná, že bolo nevyhnutné zrealizovať  ich kópie z umelého kameňa. Tvarové riešenie profilovaných podstavcov šišky vychádza […]

_