Entries by Ivetka Chovanova

Kachľovka s charizmou sochy

Na stavbu novej hradnej kachľovej pece sme mali exkluzívny tím skúsených kachliarov a zručných pomocníkov. Plán bol do detailov premyslený. Nielen koncepcia  vizuálne zaujímavej dvojplášťovej akumulačnej pece, ale aj jej technické riešenie, ktoré bolo „naštelované“ na špecifické hradné podmienky.

_

Kachliarske story

Objav črepu, zlomku keramickej zelenej renesančnej kachlice bol prekvapením pre celý tím, ktorý spolupracuje na obnove hradu Uhrovec.

_

Schodiskový rébus

Príprava obnovy hospodárskej  budovy hradu Uhrovec vyžadovala viacero rozhodnutí. Zásadnou otázkou bolo AKO a KDE umiestniť nové schodisko tak, aby obnovená časť hradu mohla spoľahlivo  fungovať.

_

Symbolika špirály píniovej šišky

Píniová, alebo borovicová šiška je nenápadný, prehliadaný architektonický detail, ktorý má zaujímavú symboliku. Motív šišky obľubovali  významné civilizácie a kultúry  v Egypte, Grécku, Rímskej ríši, Indii,  Číne či Indii.

_

Romantická scenéria

Ešte v 30.rokoch 20. storočia bolo romantickým zážitkom vstupovať do Banskej Štiavnice Piargskou bránou. Hneď za zaklenutým podbráním sa otváral  skvelý pohľad na neskorogotický Frauenbergský kostol.

_

Okná so „surovým“ sklom

Koncept, charakter nových konštrukcií aj stavebných detailov, ktoré pribúdajú v rámci obnovy ruín hradu sú je potrebné dobre zvážiť. Nevhodné zásahy môžu dlhodobo narušiť výraz objektu. Pri obnove hradu Uhrovec  si pochvaľujeme tímové riešenia, ktoré sú výsledkom tvorivých diskusií s pamiatkarmi, „hradológmi“, expertmi našej spoločnosti https://www.obnova.eu/ a kolegami z o.z. Hrad Uhrovec https://www.hraduhrovec.sk/.

_

Dubové okenné puzzle

Pred výrobou  okenných rámov a výplní hospodárskej budovy hradu Uhrovec bola opäť dôležitá prípravná  fáza. Podrobne sme spolu s projektantom preskúmali pôvodné okenné záklenky hradných murív, dokumentovali všetky stopy, indície po predchádzajúcich historických okenných výplniach.

_

Hradné dvere

Nadčasové dvere… o to sme usilovali, aby nové hradné dvere na Hrade Uhrovec mali takúto charakteristiku. Nadčasovo jednoduché, odolné, pripravené do „hradnej“ služby s perspektívou  storočí. Plné dvojité dverné krídlo je vyrobené z masívu z červeného smreku.

_

Olovený plech? Áno!

Historický štítový strešný múr hospodárskej budovy murári skonsolidovali, chýbajúce časti doplnili. Múr má pôvabné, v mäkkej linke tvarované ukončenie, rovnako ako strecha. Veľa a intenzívne sa diskutovalo s spôsoboch a stavebných detailoch ukončenia múru. Múr je situovaný v problematickej polohe, klimaticky namáhaný. Cieľom bolo zabezpečiť dobrú kondíciu a možnosť údržby múru. Hľadali sa analógie, premýšľalo sa o možných materiálových a technických variantoch. Napokon […]

_