Entries by Michal Hrcka

Absolventská prax / stáž v Obnove

Ste absolventom školy, alebo hľadáte zaujímavú stáž? Pokiaľ máte chuť sa naučiť v rámci pozície UPSVAR, alebo stáže tradičné remeslá a technologické postupy, prípadne napomôcť pri organizovaní remeselných kurzov, príprave grafických tlačovín alebo byť pri rozbehu StartUp-u https://www.lanovefarby.sk, neváhajte a podľa inštrukcií na tomto odkaze nám pošlite pár základných informácií o sebe. Pozícia pre kancelárske […]

Staro-nový kolega Ivan Hrčka

Ivan Hrčka spolupracuje s naším týmom už od roku 2013, spolupracovali sme na viacerých projektoch. Pochádza z Likavky, žije v Ružomberku. Vyštudoval Stredná priemyselná školu drevársku v Spišskej Novej Vsi a Vysokú školu výtvarných umení, v odbore architektúra. Od roku 2007 je členom Slovenskej Komory Architektov. Pracoval ako umelecký stolár v Ústredí umeleckých remesiel Bratislava, […]