Entries by Michal Hrcka

Ochutnávka tradičných remesiel 2019

Centrum stavebného dedičstva – Centrálka v Banskej Štiavnici pripravuje tretí ročník akcie s názvom „Ochutnávka tradičných remesiel“, určenú tentokrát nielen pre učiteľov a kariérnych poradcov základných škôl, učiteľov výtvarných odborov základných umeleckých škôl, kariérnych poradcov CPPPaP, ale aj pre starších žiakov základných škôl v sprievode ich rodičov. Ochutnávka bude zameraná na oboznámenie sa s niekoľkými […]

Kurz: obnova okien a dverí 2019

Pozývame vás na Banskoštiavnický kurz pre remeselníkov, blok: tradičné stolárstvo: obnova okien a dverí. Historické a staré okná bývajú často kvalitnejšie a krajšie ako ich náhrady. V prípade pamiatkového objektu by malo byť ich zachovanie a obnova nevyhnutnosťou.

Absolventská prax / stáž v Obnove

Ste absolventom školy, alebo hľadáte zaujímavú stáž? Pokiaľ máte chuť sa naučiť v rámci pozície UPSVAR, alebo stáže tradičné remeslá a technologické postupy, prípadne napomôcť pri organizovaní remeselných kurzov, príprave grafických tlačovín alebo byť pri rozbehu StartUp-u https://www.lanovefarby.sk, neváhajte a podľa inštrukcií na tomto odkaze nám pošlite pár základných informácií o sebe. Pozícia pre kancelárske […]