Čo je nové na krove radnice v B. Štiavnici?

Čo je nové na krove radnice v B. Štiavnici? Realizujeme protézy a výmeny krovu.

_