REM5

Začali s konzerváciou fasády posledného remeselníckeho domu v Banskej Štiavnici (REM 5). Tento barokový je hodnotným dôkazom vývoja remeselníckej zástavby v blízkom centre. Práce pozostávajú z konzervácie a doplnenia omietok. Konzervácie kamenných šambrán a konzervácie nástennej maľby a štukovej niky.

_