Historicke plány prestavby kostola v Lipt. Anne

Podarilo sa získať plán prestavby plánovanej obnovy kostola v Liptovskej Anne zo začiatku 20 storočia. V tomto roku budeme na objekte realizovať záchranu a konzerváciu najohrozenejšej časti. Fotografie prinesieme.

Začiatok 20. storočia

Zdroj: MUDr. Libuša Sviteková (kostolníčka) a Ing. Ivan Bella (starosta)
Info: https://www.obnova.eu/portfolio/liptovska-anna-kostol

_