Kostol Sazdice – pracovný 3D model

3D model gotického kostola v Sazdiciach po odstránení cementových omietok.
+ Prihláste sa k nášmu YouTube:  https://www.youtube.com/ObnovaEu

Autori: Mgr. Jan Zachar (ViaMagna s.r.o.), Mgr. Michal Hrcka (Obnova s.r.o.)

_