Kostol Sazdice – pracovný 3D model

  gotického kostola v Sazdiciach po odstránení cementových omietok.
+ Prihláste sa k nášmu :  https://www.youtube.com/ObnovaEu

Autori: Mgr. Jan Zachar (ViaMagna s.r.o.), Mgr. Michal ()

_