Pochádza a žije v Banskej Štiavnici. Študoval štukatérstvo na ŠUV . Venuje sa volnéj maľbe. V spoločnosti pracuje ako majster a konzervátor. Dohovorí sa anglicky.