Narodil sa v Ružomberku, žil v Martine, Liptovskom Mikuláši a žije v Banskej Štiavnici. Absolvoval odbor reštaurátorské a konzervátorské práce kameňa, omietok, štukových prvkov na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Neskôr múzejnú konzerváciu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a pedagogické štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je externým doktorandom na Stavebnej fakulte STU v Bratislave na pracovisku CETOP – pre technológiu ochrany pamiatok. Dohovorí sa po anglicky a rozumie trochu nemecky. V spoločnosti sa stará o konzervátorskú, reštaurátorskú a umelecko-remeselnú časť realizácií a tiež činnosti vyplývajúce z vedenia spoločnosti.

Špecializuje sa na konzerváciu, obnovu a rekonštrukciu autenticky zachovaných pamiatok a historických budov. Za zmienku stojí aj špecializácia na konzerváciu hradov a torzálnej architektúry.

V roku 2000 založil magazín o kultúrnom dedičstve (Obnova / Obnova.sk), ktorý je momentálne najväčším vo svojej oblasti. V roku 2005 bol ocenený cenou Ministerstva kultúry SR a Pamiatkovým úradom v kategórii Film-Audio--Multimediálne dielo.

Organizuje a spolu-organizuje v oblasti tradičných remesiel a materiálov a obnovy pamiatok rôzne semináre a a vydáva publikácie. Pracuje ako hodnotiteľ a konzultant pre rôzne organizácie.

Členstvo:
2012 Slovenská komora stavebných inžinierov – autorizovaný stavbyvedúci / authorized site manager – No. 12273*10*.
2009 ArTUR – Architektúra pre trvalo udržatelný rozvoj, člen
2008 INTBAU – International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism, člen
2004 Spoločnosť pre pamiatky, zakladateľ a predseda,
2004 Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, člen
2003 ICOMOS Slovakia (International Council on Monuments and Sites), od roku 2015 člen národného komitétu