Narodil sa v Bratislave, žije vo Zvolene. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Dejiny umenia a Archeológia. Pracoval na rôznych pracoviskách Pamiatkového úradu, kde sa zameriaval na torzálnu architektúru a hrady. V súčasnosti sa venuje privátnemu bádaniu v oblasti pamiatok a realizuje Pamiatkové výskumy. Je držiteľom osvedčení na realizáciu umelcko-historického výskumu, architektonicko-historického výskumu a archeologického výskumu. V spoločnosti vedie a garantuje práce týkajúce sa pamiatkového výskumu. Dohovorí sa po anglicky a nemecky.