Narodil sa v Banskej Bystrici, žije v Banskej Štiavnici. Študoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor Architektúra v pamiatkovom prostredí. Pracoval ako doktorand na spomínanej škole a následne viedol pracovisko Pamiatkového úradu v Banskej Štiavnici. V súčasnosti je pedagóg na strednej škole. V spoločnosti externe spolupracuje na realizáciách stabilizácie torzálnej architektúry a iných atypických akciách. Za zmienku stojí dlhoročná spolupráca na školiacich a vzdelávacích projektoch. Dohovorí sa po anglicky, taliansky a francúzky.