Pochádza a žije v Prievidzi. Vyštudovala architektúru v Bratislave.