Pochádza a žije v Banskej Štiavnici. Vyštudovala ekonomickú školu v B. Bystrici. V spoločnosti má na starosti ako ekonomiku, účtovníctvo a mzdy. Dohovorí sa po nemecky.