Prezentácia múzejných zbierok prostredníctvom globálnych sietí

Michal Hrčka bol prednášajúci na seminári „Prezentácia…

Vápno & Vápenné technológie pri obnove pamiatok

V septembri sme boli spoluorganizátormi medzinárodného workshopu…

Workshop: Lime & Lime Technologies in Build Heritage Conservation

Obnova s.r.o. bola spoluorganizátor medzinárodného kurzu Lime…

Workshop: Poznajme a zachráňme európske hrady

Zúčastnili sme sa na workshope organizovaného na hrade Cimburk…

Workshop: Murovanie klenieb

Michal Hrčka a Pavel Fabián boli lektormi na workshope organizovaného…

Seminár: Murovanie kavern narušujúcich statiku hradu Lietava

Zúčastnili sme sa workshopu, ktorý bol organizovaný Združením…

Seminár: Ochrana kultúrneho dedičstva VII, SNK Martin

Zúčastnili sme sa semináru Ochrana kultúrneho dedičstva…

Workshop: historické omietky

Náš zamestnanec bol lektor na Workshope (dielni) zameranom…

Seminár: Amis

Zúčastnili sme sa semináru o počítačovom systéme spracovania…