Hrad Uhrovec

Obnova s.r.o. aktívne dlhodobo spolupracuje na konzervácii hradu Uhrovec v spolupráci s Nadáciou pre záchranu kultúrneho dedičstva. V roku 2008 sme realizovali klenbu na 2NP hradu Uhrovec. Prace viedol Pavel Fabián a Michal Hrčka. Súčasťou prac bola aj séria workshopov zameraných na pokročilú konzerváciu klenieb.

_