Konzervátor, jeho miesto v múzejnej praxi – súčasný stav a perspektíva

_