Fotografie z omietkového školenia

Fotodokumentácia: http://www..com///?set=a.10150094228419914.282116.91679154913&type=1

_