Konzervujeme najvýznamnejšie nálezy

Konzervujeme najvýznamnejšie nálezy z archeologického výskumu v Melciciach-Lieskovom. Dýku a sekerku s pred 3700 rokov.

_