Začali sa práce na objekte Horného hradu na hrade Fiľakovo

Začali sa práce na objekte Horného hradu na hrade Fiľakovo. V rámci výškových prác sa zakonzervovali najnedostupnejšie časti horného hradu.

_