Kostol sv. Michala v Podhoranoch – Sokolníkoch

Uprostred polí na sever od obce Podhorany – Sokolníky, sa nachádzala archeologická lokalita.Pôvodná románska stavba až z 11. storočia mala obdĺžnikovú loď zakončenú polkruhovou apsidou. Kostol mal na západnej strane emporu, ktorú niesli dva piliere. V južnej stene bol zistený ústupkovitý portál. Pozrite si ako sa nám podarilo tento skvost prezentovať v krajine.

https://www.obnova.eu/portfolio/kostol-sv-michala-podhorany/

_