Pripravujeme záchranu Renesančnej kúrie

V týchto dňoch pripravujeme záchranu Renesančnej Zhontágovskej kúrie v Dolnom Kubíne, časť Záskalie. Na stavbu sa v budúcom roku vráti kópia neskoro gotického krovu.

_