Ochutnávka remesiel 2018

Dnes zaciname Letnu skolu – Ochtnavku remesiel 2018. “Ochutnavame” , sadru, piesok, . s lektorom a odbornym garantom Centra stavebneho dedicstva – .

_