Ochutnávka tradičných remesiel

Pracujete v školstve? Letná škola pre učiteľov a kariérnych poradcov základných škôl, učiteľov výtvarných odborov základných umeleckých škôl a kariérnych poradcov CPPPaP je zameraná na oboznámenie sa s tradičnými stavebnými remeslami, ktoré sú potrebné pri obnove architektonických pamiatok a v oblasti špecializovanej tzv. ekologickej výstavby , , štukatérstvo, , a ). Účastníci sa neformálnym spôsobom, pri praktických ukážkach s možnosťou vyskúšať si základné zručnosti a počas komentovaných prehliadok historických stavieb dozvedia „z prvej ruky“ o význame tradičných stavebných remesiel pre ich ďalšie zachovanie, aj prostredníctvom nadchádzajúcej mladej generácie.

PDF verzia plagátu.

_