Podpora z ESF

Získali podporu pre znevýhodneneho uchádzača na pozícii účtovníčka.

 

_