Podpora z ESF

Získali sme podporu pre znevýhodneneho uchádzača na pozícii účtovníčka.