Aktualizovali sme informácie o kolegoch

Prečítajte si základné informácie o ľuďoch spojených s Obnova s.r.o.: https://www.obnova.eu/info/ludia. Aktualizovali sme ich o podrobnosti a časom pridáme aj fotografie.

 

_