Aktualizovali sme informácie o kolegoch

Prečítajte si základné informácie o ľuďoch spojených s https://www.obnova.eu/info/ludia. Aktualizovali ich o podrobnosti a časom pridáme aj .

 

_