Čachtický hrad vznikol v prvej polovici 13. storočia. Patril medzi prvé hrady, ktoré zabezpečovali západnú hranicu Uhorska. V roku sme realizovali statickú sanáciu a konsolidáciu exteriéru kaplnky a druhej brány.

Klient: Mesto Čachtice
Miesto:
 Čachtice
Rok:
Web: www.cachtice.sk
Druh: 
zámky a torzá