Joergesov je jednoposchodový renesančný dom z 1. pol. 16. storočia. Dvorný trakt bol do výšky 1. poschodia postavený v roku 1567, ako o tom svedčí datovanie kamenného portálika na 1. poschodí. Arkáda okolo dvora a vnútorné úpravy sú z 18. storočia. Priečelie bolo naposledy upravované v polovici 19. storočia. Vstupný portál je polkruhovo klenutý s kanelovými hlavicami pilastrov. nad priechodom i miestnosťami sú valené s lunetami. Vo dvore je dvojposchodové krídlo s kamennými profilovanými nadokennými rímsami. Na začiatku 19. storočia patril význačnému banskému lekárovi Michalovi Heinrichovi. Od začiatku 20. storočia bola v budove umiestnená významná Joergesova kníhtlačiareň.

V roku 1993 sa objekt stal majetkom spoločnosti Joergesov dom. Počas nasledujúcich rokov bol obnovovaný, avšak vzhľadom na havarijný stav a náročnosť rekonštrukcie až v roku 2012 bola otvorená prvá prevádzka – kaviareň Gavalier, neskôr Ubytovanie Gavalier Design Rooms, Cukrárenská manufaktúra Gavalier a štôlňa Sabína.

Hlavný architekt realizoval v objekte komplexnú projektovú dokumentáciu vrátane rekonštrukcie niektorých chýbajúcich prvkov a návrhu historizujúcich novotvarov. Stavebná realizácia bola zabezpečená inak.

Klient: Jorgesov n.o.
Miesto:
Banská
Rok: 2010
Druh: Architektúra, a expertízy
Web: http://www.gavalier.com/sk

Odborným garantom a hlavným architektom  je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.