svätej Margity Antiochijskej leží pri obci Kopčany, prvá zmienka o ňom je z roku 1392. Jeho najstaršia stavebná fáza je datovaná do 9. – 10 storočia, vďaka čomu patrí k najstarším stojacim stavbám na Slovensku a medzi kostoly s možným predrománskym (veľkomoravským pôvodom).

V kostole sme realizovali novú podlahu tradičnou zabudnutou technológie liatej maltovej dlážky podla vzoriek z archeologických nálezov. Pre systém sme zároveň poskytli konzultácie spracovateľke projektu doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.

Klient: Farnosť Kopčany
Miesto:
 Kopačany
Rok: 2013
Druh: 
Architektúra, a expertízy / a reštaurovanie