Múzeum bolo založené v roku 1912 skupinou nadšencov okolo Artúra a Júliusa Kűrthiovcov, zoskupených v Liptovskej muzeálnej spoločnosti. Pôvodným sídlom múzea bola stará fara z 15. storočia, na mieste ktorej sa v súčasnosti nachádza mauzóleum Andreja Hlinku. Od roku 1937 múzeum sídli v reprezentatívnej budove, postavenej v 30. rokoch 20. storočia podľa projektu významného ružomberského architekta Vojtecha Donnera (1901 – 1945). Mecénom výstavby novej muzeálnej budovy, jednej z prvých účelových stavieb svojho druhu na Slovensku, bolo mesto Ružomberok. Stavbu realizoval miestny staviteľ Július Záchenský. Okrem početných a zaujímavých expozícií múzea obsahuje múzeum aj multifunkčnú výstavnú sálu.

Práve spomínanú sálu zasiahla v roku 2013 havária ústredného kúrenia, ktorá vytvorila vhodné podmienky pre rast drevokaznej huby Drevokaz slzivý (Serpula lacrymans). Naše zásahy, rozbory a projektová dokumentácia riešili sanáciu hubou napadnutých podlahových konštrukcií. Projektová dokumentácia sa v prvej etape zaoberala analýzou jestvujúceho stavu vzniknutej situácie a navrhovala stavebné zásahy, ktoré odstránili nielen viditeľne napadnuté vrstvy podlahy ale aj kontaminované podkladné vrstvy. V druhej etape, ktorá bol predmetom návrh vhodných skladieb podláh, odvetranie podláh a princíp odvetrania priestoru.

 

Klient: Liptovské múzeum
Miesto:
 Ružomberok
Rok: 2015
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy