Obecný úrad v Rakove v roku 2008 zahájil práce s cieľom zápisu hrobky Rakowszkých medzi národné kultúrne pamiatky. Zápisom sa sledovala záchrana tejto stavby nakoľko už dochádzalo k jej devastácii a ohrozovala návštevníkov cintorína. Mauzóleum rodiny Rakowských je jednopodlažná, nepodpivničená stavba, postavená na pôdoryse gréckeho kríža. Postavená bola podľa miestnej kroniky v roku 1906 v čistom novogotickom slohu. Celá stavba nebola do súčasnosti komplexne obnovená. Hlavný vstup do mauzólea je z južnej strany cez dvojstupňové kamenné schodisko. Prízemie mauzólea pozostáva zo siení s polygonálnym záverom zaklenutého dvoma poliami krížových rebrových klenieb. Rebrá klenby sa spájajú do profilovaných kruhových svorníkov s kruhovým otvorom. Steny v priestore hrobových stien sú obohatené o lomené čelné profilované oblúky. Štít striešky je obohatený o reliéf bohato ozdobne riešeného neobarokového erbu rodiny Rakowských s typickým vyobrazením rytiera v brnení s mečom a vetvičkou v rukách v hornej časti po stranách s vyobrazením slnka a hviezdy a v dolnom poli s päťcípou korunkou s vyobrazením raka vo vode. Veža mauzólea je trojpodlažná s prístupom z exteriéru cez sedlový otvor na poschodí. Fasády veže sú členené kordónovými rímsami. Mauzóleum je zastrešené systémom striech osadených nie na rovnakej úrovni a to nad sieňou s transeptmi s kombinovanou strechou polvalbovou s priečne uloženou sedlovou. Nad vežou je ihlancová šesťuholníková strecha s nábehmi a na každej strane členená štítmi. Vrcholnica strechy je ukončená ihlancovitým nástavcom s latinským kovovým krížom.

Neskor sme pre objekt spracovali podrobný návrh na obnovu, sanáciu vlhkosti, obnovu dverí a realizujeme obnovu okien.

Klient: Obec Rakovo
Miesto:
 Rakovo
Rok: 2008 – 2019
Web: www.rakovo.sk
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy / Pamiatkový výskum / Sanácia statiky / Stolárstvo a tesárstvo / Umelecké remeslá a reštaurovanie