Obnova múzea A. Sládkoviča v Krupine započala v našej réžii projektovou dokumentáciou (, Spolupráca: Ing. Arch. Adriana Zorvanová  a Ing. Arch. Lýdia Chovancová.), pokračovala v roku sanáciou statiky (), archologickým výskumom (2017) a sanáciou vlhkosti ().

Klient: Múzeum A. Sládkoviča
Miesto:
Krupina
Rok: 2011 – dnes
Web: www.krupina.sk
Druh: 
Architektúra, a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom  je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.