múzea A. Sládkoviča v Krupine započala v našej réžii projektovou dokumentáciou (2011, Spolupráca: Ing. Arch. Adriana Zorvanová  a Ing. Arch. Lýdia Chovancová.), pokračovala v roku sanáciou statiky (2016), archologickým výskumom (2017) a sanáciou vlhkosti (2018).

Klient: Múzeum A. Sládkoviča
Miesto:

Rok: 2011 – dnes
Web: www..sk
Druh: 
Architektúra, a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a s.r.o.