Cieľom projektu bola predovšetkým výmena strešnej krytiny (drevený šindeľ, dosková krytina a ražná slama) a čiastočne aj konštrukčných prvkov na 10 objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny (Skanzen Martin). K objektom bolo treba pristupovať špecifickým spôsobom na pomedzí stavebných, tesárskych a konzervačných prác. Samotné objekty sú síce stavbou, ale zároveň zbierkovým predmetom. Opravou sa odvrátil nepriaznivý stav, v konkrétnych prípadoch až havarijný stav jednotlivých objektov, najmä striech a konštrukčných prvkov.

Klient: Slovenské národné múzeum
Miesto:
 
Rok:
Druh: 
Sanácia statiky, Stolárstvo a tesárstvo, Umelecké a reštaurovanie