Dnešné stredovekej strážnej veže, zvanej tiež Turňa, sa nachádza nad kedysi významnou komunikáciou vedúcou malebným údolím riečky Žitavy, vo vzdialenosti 1,5 km juhovýchodne od stredu obce Jedľové Kostoľany (okr. Nitra).

V roku sme v rámci spolupráce s O.Z. realizovali nevyhnutnú statickú stabilizáciu objektu.

Klient: O.Z.
Miesto:
Jedľové Kostoľany
Rok:
Druh:  zámky a torzá