Portréty Majstrov

Reprezentatívne priestory interiéru Boženkinej vily ozvláštňujú nástenné maľby z pôvodnej secesnej úpravy. V salóne je pozornosť výzdoby koncentrovaná na strop. Jednoduchému geometrickému konceptu rámovania a dekoratívnych bordúr dominujú štyri portréty v oválnych formátoch. Prekvapením je, že maliarsky kvalitné portréty zachytávajú významné osobnosti, ktoré spája umenie. Ich výber je nanajvýš zaujímavý. Kým na dvoch portrétoch sú známi fenomenálni tvorcovia Michelangelo Buonarroti a Albrecht Dürer na ostatných sú portréty dvoch súdobých maliarov z 2. polovice 19. storočia. Adolf Menzel /1815 – 1905/ bol obľúbeným nemeckým maliarom. Posledný portrét zachytáva známeho európskeho tvorcu Mihála Munkácsyho /1844 – 1900/, ukrajinský rodák, ktorý sa pohyboval v umeleckých prostrediach v Maďarsku, Nemecku a vo Francúzsku/ . Bolo by zaujímavé poznať pozadie výberu práve tejto zostavy. Azda boli investorovými umeleckými obľúbencami? Tvorcu, autora portrétov sa nepodarilo zistiť, ale preukazujú zjavnú štylistickú podobnosť so secesnou výzdobou kaplnky v tzv. Štiavnickej Starej nemocnici. Kompletné zreštaurovanie malieb zabezpečil tím spoločnosti Obnova https://www.obnova.eu/

Referencia: Secesná Boženkinovska vila, Banská Štiavnica
Viac k téme: https://www.obnova.eu/tag/bozenkindom/

 

_