Stanislav Zachar – staviteľ s rytierskym titulom

 

Našu spoločnosť teší, keď máme príležitosť obnovovať kvalitné, ojedinelé stavby. Napriek tomu, že často sú už v havarijnom stave, ich poctivá, premyslená koncepcia spravidla otvára dobré predpoklady obnovy. Aj Mauzóleum Rakovských je z tejto kategórie. Autorom architektonického konceptu a staviteľom mauzólea /bolo dokončené v roku 1907/ je Stanislav Zachar.

Staviteľská stopa Stanislava Zachara /1869 – 1937/rodáka z Valče, významne poznamenala obraz Turca, najmä Vrútok. Elegantné architektonické koncepcie stavieb, ich nadčasové funkčné riešenia, staviteľská kvalita realizácie a precízne spracovanie detailov – to sú atribúty Zacharových stavieb. Zachar bol charizmatický, činorodý muž, spoločensky sa angažoval v kultúre, športe, bol filantrop. Zachar svojim životom motivoval Slovákov k aktívnemu prístupu, dobrú architektúru pokladal za zásadnú súčasť nášho bytia, ktorá prispieva k skvalitňovaniu života. Žiaľ, časť jeho zaujímavých stavieb bola počas socializmu asanovaná. Preto je dôležité venovať pozornosť a zabezpečiť vhodnú obnovu existujúcim zachovaným stavebným pamiatkam staviteľa Stanislava Zachara.

Architekt získal aj prestížne ocenenie – Rád svätého Silvestra. Rytiersky titul mu udelil v roku 1928 pápež Pius XI. za staviteľove zásluhy a kresťanskú horlivosť. Zachar na území Slovenska postavil viac ako 50 kostolov. V jeho portfóliu neboli len katolícke kostoly, ale aj evanjelické chrámy a synagógy. Zachar je autorom projektu Mauzólea v Rakove, jeho stavebná spoločnosť stavbu aj v roku 1907 zrealizovala.

Viac info: Mauzóleum Rakowzských, Rakovo

 

 

_