Prednáška v „Tureckom dome“ v Senci

Jedna fotografia navyše z včerajšej prezentácie projektu v Mestskom múzeu v Senci (Turecký dom). Prednáška a diskusioa – prezentáciq výsledkov Letnej školy archeológie a tradičných spôsobov murovania (archeologický výskum zvyškov rituálnych tehlových stavieb a záchranný transfer kupulovitej murovanej pece v areáli synagógy v Senci).

Viac o seminári: https://www.obnova.eu/prednaska-o-letnej-skole-archeologie-v-senci
V
iac o projekte: https://www.obnova.eu/tag/synagoga-senec
Fotografie z Bratislavskéj župy:

_