WORKSHOP: Jesenná univerzita architektúry 2022

V čase od 11. do 17. septembra 2022 sa bude na banskoštiavnickom detašovanom pracovisku FAD STU konať medzinárodný a multidisciplinárny študentský workshop Jesenná univerzita architektúry 2022: Stavebnohistorický a urbanistický vývoj Banskej Štiavnice, 4. časť: Banská Štiavnica renesančná.

Exkurzie budú prebiehať aj na realizáciách a v sídle našej spoločnosti.

Pracovný workshop, zameraný na spoznávanie a dokumentovanie renesančnej architektúry, bude podporený vedeckým kolokvium k téme workshopu. Vystúpia na ňom prednášatelia z rôznych univerzít a fakúlt, či z praxe zo Slovenska, aj zo zahraničia. Prednášky budú prístupné on-line (link na on-line prednášky bude sprístupnený týždeň pred podujatím).

Workshop vyvrcholí záverečnými prezentáciami a výstavou výsledkov 17. 9. 2022 o 17:00 v klenbovej miestnosti na detašovanom pracovisku FAD STU v Banskej Štiavnici. Srdečne už teraz pozývame!

Projekt pre vzdelávanie študentov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Prednášky je možné sledovať ON-LINE na: https://meet.google.com/gts-anzw-chn

PROGRAM

_