Príbeh obnovy historického parku v Lednických rovniach LR#01

Vďaka charakteru našej práce, ktorá sa fokusuje na obnovu pamiatok, máme možnosť bližšie poznať rozmanitosť nášho kultúrneho dedičstva. Stále to vnímame ako privilégium.

Keď sme prvý krát (ešte v roku 2008) vstúpili do historického parku pri kaštieli v LEDNICKÝCH ROVNIACH, boli sme ohromení. Nielen jeho monumentalitou, rozlohou, premysleným konceptom ale najmä ATMOSFÉROU.

Park ako prírodná galéria mal okrem relaxačných účinkov aj energiu sviatočnosti, bezčasia a romantiky. Enklávy s húštinami či alejami stromov dopĺňali lúky, vodné prvky (alebo ich zvyšky). Všetky zachované stavby, architektonické detaily, sochárske prvky svojim umiestnením a stvárnením vzbudzovali našu zvedavosť. Napriek (alebo vďaka) ich stavu poškodenia či torzovitosti.

V sérii statusov Vám predstavíme našu spoluprácu pri obnove parku. Opäť to bol beh na dlhú trať. Prax nás už naučila trpezlivosti. Obnove pamiatok dozaista neprospieva chvat, ambiciózne časové míľniky. Kvalita obnovy vyžaduje hlavne dobrú, premyslenú odbornú (najlepšie medziodborovú)  prípravu.

Seriál však odštartujeme trochu netradične: FILMÁRSKOU KURIOZITOU.

Vedeli ste, že práve v romantických scenériách parku v LEDNICKÝCH ROVNIACH bol natočený prvý hraný film na našom území? V roku 1910 autorský film ÚNOS natočil EDUARD SCHREIBER, syn zakladateľa a majiteľa tunajších sklární Jozefa Schreibera. Žánrovo bol film paródiou na vtedy módne kovbojky. Hercami a herečkami bola veselá kompánia rodinných príslušníkov autora. V archíve Slovenského filmového ústavu sa z filmu zachovali štyri zábery (22 m). Kameru Pathé Fréres č. 1101 (16 mm), ktorou bol film natočený, Eduard v roku 1919 daroval tunajšiemu Občianskemu vzdelávaciemu krúžku. Dnes je kamera súčasťou zbierkového fondu Technického múzea v Prahe.

Dokument o tomto málo známom filmovom unikáte si môžete pozrieť tu:

_